Bằng chuyên gia cảm xạ học

Ngày tạo: 14-06-2017

Bằng Chuyên gia Cảm xạ học số 367 do Ủy ban Cảm xạ học CH Ba Lan (EU) cấp ngày 14/11/2007. 

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 2366
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 6371
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 147975
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 295506
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 1969661
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2318178
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 2366
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 6371
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 1969661
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2318178
 • Số người trực tuyến: 133
New