Kỷ niệm chương Hồ Chí Minh 2014

Ngày tạo: 14-06-2017

 

 

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng kỷ niệm chương Hồ Chí Minh năm 2014

cho Viện trưởng, chuyên gia cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn tại Phủ Chủ Tịch (ảnh VBI)

 

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 427
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 4249
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 56135
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 220988
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 646945
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2954825
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 427
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 4249
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 646945
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2954825
 • Số người trực tuyến: 32
New