Hình ảnh học viên Cảm Xạ K-5 lạng Sơn

Ngày tạo: 14-06-2017

Một số hình ảnh tiêu biểu của các học viên K-5 Lạng Sơn 

Viện trưởng Nguyễn Ngọc Sơn biểu diễn đàn Ghi ta.

Hình ảnh các học viên NL Cảm Xạ K-5 Lạng Sơn

 

                                                                                                                                                                           VIỆN VBI & RIAFR

 

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 8932
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 6700
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 130745
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 176742
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 307487
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2630906
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 8932
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 6700
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 307487
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2630906
 • Số người trực tuyến: 51
New