Kỷ lục thế giới-người nam châm với 95kg hút dính lên trên cơ thể

CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊN
THÀNH TÍCH
TRẤN TRẠCH - MỘ TRẠCH - NÂNG SINH KHÍ
NHÂN TƯỚNG HỌC
BẠN CẦN BIẾT
CLB NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ
 • Tổng bài viết đọc hôm nay: 4641
 • Tổng bài viết đọc hôm qua: 3989
 • Tổng bài viết đọc tháng này: 190537
 • Tổng bài viết đọc tháng trước: 176742
 • Tổng bài viết đọc năm nay: 367279
 • Tổng bài viết đọc năm trước: 2630906
 • Tổng số khách truy cập hôm nay: 4641
 • Tổng số khách truy cập hôm qua: 3989
 • Tổng số khách truy cập năm nay: 367279
 • Tổng số khách truy cập năm trước: 2630906
 • Số người trực tuyến: 68